Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Gewone Administratiekantoor gevestigd aan Kerkenbos 1228, 6546 BE Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het Gewone Administratiekantoor respecteert de privacy van klanten, medewerkers, relaties en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Het Gewone Administratiekantoor jou over de manier waarop Het Gewone Administratiekantoor jouw persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kan wijzigen of daartegen in verzet kan.

Door middel van het bezoeken van www.hetgewoneadministratiekantoor.nl, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Contactgegevens:

www.hetgewoneadministratiekantoor.nl

Kerkenbos 1228, 6546 BE Nijmegen

Tel: +31634444471

info@hetgewoneadministratiekantoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Gewone Administratiekantoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende dienstverlening zullen worden verwerkt. Per situatie geven wij aan welke persoonsgegevens noodzakelijk of verplicht zijn en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. In de uitvoering van onze werkzaamheden kan verwerking van de volgende gegevens aan de orde zijn:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum en plaats
- Nationaliteit
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres

- Functie

- Bankrekeningnummer
- KvK nummer en bestuurdersgegevens
- Kenteken bij auto van de zaak
- Kopie legitimatiebewijs
- Financiële gegevens

- WOZ-beschikking

- Inloggegevens

- Notariële stukken (bijvoorbeeld een oprichtingsakte of levenstestament)

- Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

- Inhoud van correspondentie tussen Het Gewone Administratiekantoor en haar klanten en de inhoud van (advies)dossier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

- Burgerservicenummer (BSN)

Doel

Het Gewone Administratiekantoor gebruikt jouw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kan je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over het bezoek aan onze website.

Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Het Gewone Administratiekantoor.

1. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kan je kiezen of jouw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Het Gewone Administratiekantoor over jouw klantbeoordeling contact met je op mag nemen. In voorkomend geval houdt Het Gewone Administratiekantoor bij wie welke review schrijft.

2. Verbetering van diensten Het Gewone Administratiekantoor

Het Gewone Administratiekantoor kan jouw gegevens als vermeld onder het kopje “Persoonsgegevens die wij verwerken” gebruiken om je te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek Het Gewone Administratiekantoor uitvoeren, geeft Het Gewone Administratiekantoor jouw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

3. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Het Gewone Administratiekantoor deze gegevens net zoals die van andere klanten van Het Gewone Administratiekantoor.

Het Gewone Administratiekantoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.

Het Gewone Administratiekantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.

4. Marketingdoeleinden

Vanuit marketingdoeleinden kunnen wij verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen. Dit wordt voor bestaande relaties gedaan op grond van het gerechtvaardigd belang. In andere gevallen wordt dit alleen gedaan met expliciete toestemming. Er kan overigens altijd verzocht worden om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie. Dit kan eenvoudig met de afmeldlink die onderaan (in de footer) van onze nieuwsbrief staat.

5. Andere doeleinden

Tot slot kan Het Gewone Administratiekantoor jouw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van jouw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Gewone Administratiekantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Gewone Administratiekantoor) tussen zit. Het Gewone Administratiekantoor gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Microsoft: emailtool
  • Exact Online: boekhoud software, CRM en debiteuren management, online fiscale software tool
  • Fiscaal online: online fiscale software tool
  • Nmbrs: online HR-payroll software
  • Mailchimp: E-mail tool voor nieuwsbrief

Alle data worden opgeslagen binnen de EU en/of de EU-U.S. waarop applicatie data protection van toepassing is conform EU-US Privacy Shield, Swiss-U.S. Privacy Shield.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Gewone Administratiekantoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle aan ons verstrekte gegevens en informatie een bewaartermijn van 7 jaar en voor informatie over onroerende zaken 10 jaar en baseren ons hierbij op de wettelijke fiscale bewaarplicht in het kader van de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op grond van een wettelijke verplichting of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Denk daarbij aan het verstrekken van de gegevens aan onze softwareleveranciers, overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en andere zakelijke relaties, zoals bijvoorbeeld een bank of notaris. Het Gewone Administratiekantoor zal nooit, tenzij na expliciete toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens aan derden verstrekken vanuit commercieel oogpunt.

De doorgifte geschiedt aan een door Het Gewone Administratiekantoor voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Het Gewone Administratiekantoor een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het Gewone Administratiekantoor gebruikt alleen functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

-          Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

-         Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kan op elk moment inzage vragen in jouw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kan je een verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen, verwijderen of een bezwaar indienen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan je verzoeken om verstrekte persoonsgegevens over te dragen. Voor bovengenoemde zaken kan je een e-mail sturen naar info@hetgewoneadministratiekantoor.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Gewone Administratiekantoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Personen die namens Het Gewone Administratiekantoor toegang hebben tot deze gegevens zijn (onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels) gehouden aan geheimhouding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@hetgewoneadministratiekantoor.nl.

Het Gewone Administratiekantoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Wijzigingen Privacy Verklaring

Het Gewone Administratiekantoor behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.hetgewoneadministratiekantoor.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.hetgewoneadministratiekantoor.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.hetgewoneadministratiekantoor.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 28-8-2021.

Fiscaal nieuws en tips in gewone taal

Blijf fiscaal up to date, zonder het vakjargon te hoeven spreken. Iedere maand delen wij fiscale tips en tops voor ondernemers.
Logo Het Gewone Administratiekantoor
Kerkenbos 1228
6546 BE Nijmegen

Aangesloten bij

StartUp Nijmegen
BNI
Copyright 2021 Het Gewone Administratiekantoor
× Hoe kan ik je helpen? Available from 09:00 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram